IndividualiVeikla.lt Svetainės Privatumo Nuostatos

Gerbiame taipogi saugome svetainės lankytojų privatumą!

Šiame svetainės polapyje yra surašytos internetinės svetainės IndividualiVeikla.lt privatumo nuostatos. Šios privatumo nuostatos yra taikomos visiems internetinės svetainės IndividualiVeikla.lt lankytojams. Taip pat cituojantiems internetinę svetainę IndividualiVeikla.lt

Privatumo Nuostatuose Panaudotos Sąvokos

Svetainėje iš Lankytojų renkama statinė informacija

Svetainėje iš Lankytojų renkama elgsenos informacija

Svetainėje iš Lankytojų renkamų duomenų būdas, bei kaupimas

Svetainės Lankytojų surinktos informacijos panaudojimas

Kokiems tikslams yra panaudojami nuasmeninti lankytojų duomenys:

Svetainės Medžiagos panaudojimas

Kaip galima panaudoti Svetainėje pateikiamą Medžiagą ir kokie veiksmai yra draudžiami:

Svetainės Medžiagos siuntimas

Svetainės Lankytojai gali užsisakyti atsiųsti elektroniniu paštu Svetainės naujienas, ar kitą Svetainės teikiamą siuntimui medžiagą. Elektroniniu paštu siunčiamai Svetainės Medžiagai taikomos šios Privatumo Nuostatos:

Svetainės Privatumo Nuostatų Pakeitimai

Svetainė, savo nuožiūra, atnaujina Privatumo Nuostatas žemiau išvardintais atvejais:

Trečiųjų Šalių Interneto Svetainės

Svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Svetainė nėra atsakinga už trečiųjų šalių interneto svetainių medžiagą, pateikiamą informaciją, suteikiamas paslaugas, taikomas privatumo nuostatas. Taip pat Svetainė nėra atsakinga už medžiagą, pacituotą iš trečiųjų šalių svetainių. Svetainė cituodama medžiagą iš trečiųjų šalių svetainių, pateikia nuorodas į cituojamą šaltinį.