Individuali Veikla – Pradžia, Mokesčiai, Apskaita

Individuali veikla vykdoma lengvai, kai... žinai ką darai!

Kas Žinotina apie Individualią Veiklą

Veiklos Populiarumas

Imantis verslo, ar įgyvendinant verslo idėją, visuomet verta rinktis tinkamiausią verslo formą. Verslas – subtilus dalykas, tad išties, dera pasvarstyti: kokia verslo forma būtų pati geriausia sumanytam verslui? Juk vienos verslo formos statistiškai atrodo ženkliai populiaresnės už kitas, negana to, jų skaitlingumas spėriai didėja, tuo tarpu kitos pasirodo esančios visiškai nepopuliarios. Tai kaipgi įmanoma paaiškinti šios verslo formos – individualios veiklos vis didėjantį populiarumo augimą.

Kitas dalykas, argi vien populiarumu reiktų pasikliauti sprendžiant kertinį verslo klausimą: verslo formos pasirinkimą. Juolab, verslas vertinamas pelningumu, o tai reiškia pajamų didumu darant kuo mažesnes veiklos sąnaudas. Tad ne populiarumas kuria verslo vertingumą, bet įmanomybė daugiau uždirbti mažiau išlaidaujant. Renkantis verslo formą, būtina deramai įvertinti tiek atitinkamos verslo formos rizikas, tiek – galimybes. Tad, panagrinėkim, kokius dera išskirti individualios veiklos pliusus, o kokius tenka pažymėti minusus.

Teisinis Statusas

Ar individuali veikla yra juridinis asmuo? Kodėl teisinis statusas gali įtakoti verslo rizikingumą? Individuali Veikla, savo forma, nėra juridinis asmuo. Vadinasi, individualios veiklos vykdytojas už individualią veiklą rizikuoja visu savo turimu turtu, o tai reikšmingas skirtumas nuo juridinių asmenų, atsakančių už veiklą tik įmonės (juridinio asmens) turtu. Galbūt, esant mažoms verslo apyvartoms, tai ne itin svarbi ypatybė, tačiau apyvartoms augant, teisinė atsakomybė verslininkui gali virsti sunkiai pakeliama našta. Todėl visiškai akivaizdu, kad žinoti teisinį reglamentavimą – privalu, o savo įsipareigojimus klientams rimtai pasverti.

Svarbiausi Veiklos Privalumai

Išryškinant veiklos privalumus, reiktų kelti klausimą: kodėl individuali veikla? Atsakymas – nes verslą įmanoma pradėti, tiesiog, tuojau pat, o verslas gali apimti bet kokią įstatymu nedraudžiamą arba neribojamą veiklą (išskyrus, kuomet vykdoma individuali veikla pagal verslo liudijimą, tuomet būna taikomi tam tikri veiklos apribojimai).

Veiklos Skirtumai nuo kitų Verslo Formų

Kuomgi skiriasi Individuali Veikla nuo Individualios Įmonės, Mažosios Bendrijos arba Uždarosios Akcinės Bendrovės? Idant, tiek suprasti, tiek įvertinti šiuos verslo formų organizavimo bei vykdymo skirtumus, reikėtų, įdėmiai, peržvelgti paminėtų verslo formų palyginimą, būtent verslo formų palyginimas leis susidaryti aiškesnį verslo formų bendrą vaizdą. Žinoma, verslo formą įmanoma keisti, net tuomet, kai verslas jau yra vykdomas, tačiau kiekvienos verslo formos savitumai gali įtakoti taipogi paties verslo efektyvumą, štai kodėl taip svarbu dėl esminių verslo dalykų tvirtai bei pagrįstai apsispręsti iš anksto.

Veiklos Steigimo Paprastumas

Individuali veikla steigiama itin paprastai, net internete, užpildžius ir užregistravus atatinkamą Individualios Veiklos steigimo formą. Tik tiek pastangų, tačiau verslas pradėtas! Individualios Veiklos buhalterinė apskaita vedama labai paprastai, o teiktinų mokesčių deklaracijų nėra daug, taip pat nustatytos aiškios mokestinės prievolės. Tačiau, veiklos apskaita pagal pažymą, šiek tiek, skiriasi nuo veiklos apskaitos pagal verslo liudijimą. Individualios veiklos buhalterinę apskaitą gali vesti pats verslininkas, buhalterio samdyti neprivaloma. Individualioje Veikloje pagal pažymą leistina įdarbinti kitus asmenis, tuo tarpu turint verslo liudijimą leistina įdarbinti kitus savo šeimos narius nuo 14 metų amžiaus.

Du Būdai Vykdyti Veiklą

Individuali veikla teisiškai vykdoma turint: 1) individualios veiklos pažymą, arba 2) turint verslo liudijimą. Tarp šių individualios veiklos vykdymo būdų esti tam tikri skirtumai, o šių skirtumų darytina įtaka planuojamui verslui turėtu būti įvertinta iki pasirenkant arba pradedant vykdyti konkrečią Individualios Veiklos formą. Esmingiausias skirtumas tarp šių formų pažymėtinas veiklos tėstinumo bruožas, kadangi individuali veikla pagal pažymą galima neribotam laikotarpiui, tuo tarpu individuali veikla pagal verslo liudijimą – ne ilgesniam nei metų laikotarpiui.

Detalesniam abiejų verslo vykdymo būdų vertinimui, pagal tam tikrus kriterijus, verta pasitelkti požymių gretinimo lentelę. Gretinant, lengva išryškinti aktualių požymių skirtumus. Taigi, verslo liudijimas ar individuali veikla? (žr. šių verslų palyginimo lentelę)

Mokesčiai Vykdantiems Individualią Veiklą

Baisiausias verslų pelnus ryjantis baubas esti mokesčiai. Individuali veikla, neišskirtinai nuo kitų verslų, moka teisės aktais nustatytus mokesčius, kuriuos geriau žinoti, taip apsisaugant deklaravimų ir mokėjimų metui atėjus nuo verslą sudrebinančių siaubingų netikėtumų. Štai kodėl dar verslo planavimo stadijoje tikslinga mokėtinus mokesčius pasiskaičiuoti individualios veiklos skaičiuoklėje.

Pagrindiniai individualios veiklos mokesčiai yra: 1) valstybinio socialinio draudimo (VSD), bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) – (VSD ir PSD – SoDros administruojami mokesčiai); 2) metinis gyventojų pajamų mokestis (GPM – VMI administruojamas mokestis). Jeigu Individualios veiklos vykdytojas yra PVM mokėtojas – mokamas pridėtinės vertės mokestis (PVM – VMI administruojamas mokestis). Kai kuriais atvejais gali rastis prievolė susimokėti PVM net ne PVM mokėtojams.

Viskas apie Veiklą – Kas ir Kaip?

Verslas mėgsta aiškumą, tad iškilusiems klausimams reikia konkrečių atsakymų. Pavyzdžiui: kokio dydžio GPM mokėti; arba kaip išrašyti individualios veiklos sąskaitą faktūrą už paslaugas ar prekes; arba kaip pildyti pajamų ir išlaidų žurnalą; arba kaip užpildyti pinigų priėmimo kvitą. Daug klausimų kyla dėl individualios veiklos apskaitos dokumentų. Suprantama, kad klausimų visuomet daugiau nei atsakymų. Bent mažą dalelę trumpų, sugrupuotų pagal temas, atsakymų video #short formatuose, įmanoma rasti Dažnų Klausimų polapyje, o neradus atsakymo – tiesiog paklausti.

Svetainės Žinių Sklaidos Kryptys

Svetainės administracijos užsibrėžtas tikslas – būti patikimu, aktualios žinios verslo bendruomenei sklaidos šaltiniu. Tikimasi, jog svetainė taps svarbi žinių bazė kiekvienam individualios veiklos vykdytojui. Svetainėje talpinama šių krypčių informacija susijusi su individualia veikla: verslo steigimo, veiklos mokesčių, teisinės aplinkos.

Veiklos steigimas bei vykdymas:

Verslo galimybės bei apribojimai vykdantiems veiklą:

Veiklos mokesčiai bei teisinė aplinka:

Naujienos

SoDra pateikė mokesčių atmintinę 2024 metams. SoDros mokesčiai besiverčiantiems individualia veikla didėja, nors ir nežymiai....plačiau...