Individualios Veiklos Apskaitos Žurnalas

Individualios Veiklos Pajamų ir Išlaidų Žurnalo pavyzdys pateiktas buhalterinių taisyklių priede.

Apskaitos Žurnalas Pagrindinis Dokumentas

Visi duomenys apie pajamas bei išlaidas turi būti įvedami į pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą iki paskutinės kito mėnesio dienos. Dokumentai, kuriais grindžiami apskaitos žurnalo įrašai, taip pat apskaitos žurnalai privalomai saugotini ne mažiau kaip 10 metų, nes tokią tvarką nustato teisės aktai.

Individualios Veiklos Apskaitos Žurnalas yra pagrindinis Individualios Veiklos ūkinių operacijų registravimo žurnalas, kuriam verslininkas registruoja gautąsias pajamas bei patirtąsias išlaidas. Jeigu Individulią Veiklą vykdantis verslininkas taiko dvejybinį įrašą, o iš pildomų registrų yra galimybė gauti mokesčiams skaičiuoti reikiamus duomenis, tokiu atveju Individualios Veiklos Apskaitos Žurnalo pildyti neprivaloma.

Individualios Veiklos Apskaitos Žurnalo Pavyzdys

Individualios Veiklos Apskaitos Žurnalo pavyzdys (su pavyzdiniu užpildymu), įvairiais formatais:

Pajamų Išlaidų Individualios Veiklos Žurnalas Individualios Veiklos Apskaitos Žurnalas

Individualios Veiklos Apskaitos Žurnalo Šablonas

Žinia, kad dažnai individualios veiklos buhalterinę apskaitą tvarko pats individualios veiklos vykdytojas, tad iš anksto paruošti apskaitos dokumentų šablonai – tikras palengvinimas vedant apskaitą. Apskaitos Žurnalo šabloną, reikiamu formatu galima atsisųsti ir iškart naudoti apskaitoje, iš žurnalo šablonų polapio, o išsamus pildymo paaiškinimo video filmukas patalpintas žurnalo pildymo pagalbos polapyje. Apskaitos žurnalo pildymo video pagalbos filmuke aptariamas kiekvieno lauko pildymas, su konkrečiu pavyzdžiu.

Individualios Veiklos Pajamų ir Išlaidų Apskaitos Žurnalo Pildymas

Kaip pildyti gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, nustato teisės aktai. Apskaitos žurnalo pildymas yra labai paprastas:

Individualios Veiklos Apskaitos Žurnalo Pildymo Ypatumai

Vykdantis individualią veiklą pagal pažymą verslininkas privalo pildyti individualios veiklos apskaitos žurnalą. Jeigu verslininkas vykdo keletą skirtingų individualios veiklos rūšių, tuomet jis gali rinktis: arba pildyti kiekvienai rūšiai atskirą apskaitos žurnalą, arba pildyti vieną bendrą individualios veiklos apskaitos žurnalą, apimantį visas verslininko vykdomas individualios veiklos pagal pažymą rūšis.

Kuomet verslininkas vykdantis individualią veiklą pagal pažymą pasirenka leidžiamiems atskaitymams taikyti 30 procentų nuo gautų pajamų metodą, jis, apskaitos žurnalo išlaidų skilčių pildyti neprivalo.

Pajamų Išlaidų Individualios Veiklos Žurnalas kuomet Leidžiamiems Atskaitymams Pasirinkta Taikyti 30proc nuo Gautų Pajamų Individualios Veiklos Apskaitos Žurnalas kuomet Pasirinkta Leidžamus Atskaitymus Taikyti 30 proc nuo Gautų Pajamų

Pajamų registravimas Apskaitos Žurnale

Kuomet verslininkas nusprendžia taikyti pinigų apskaitos metodą (principą), apskaitos žurnalo pajamų skiltyje įrašą daro tik faktiškai gavęs pinigų (grynais arba pavedimu) už konkrečią prekę ar paslaugą.

Kuomet verslininkas nusprendžia taikyti kaupimo apskaitos metodą (principą), apskaitos žurnalo pajamų skiltyje įrašą daro suteikęs paslaugą arba pardavęs prekę, nežiūrint, ar pinigus už prekes arba paslaugas jau gavo ar dar ne.

Išlaidų registravimas Apskaitos Žurnale

Individualios Veiklos sąnaudas (išlaidas, kaip leidžiamus atskaitymus) verslininkas pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale registruoja, nepriklausomai nuo pasirinkto pajamų apskaitos metodo (principo), taip pat ar išlaidos jau yra apmokėtos ar dar ne. Kitaip tariant, išlaidos registruojamos pagal išlaidų patyrimo faktą (paprastai sakant, tiesiog gavus sąskaitą už išlaidas).

Sąnaudų pripažinimo individualioje veikloje problema

Reikia atkreipti dėmesį, kad ne visos patirtos veikloje išlaidos gali būti pripažįstamos leidžiamais atskaitymams. Vienos išlaidos gali būti leidžiami atskaitymai, kitos – tik tam tikra suma, o trečios išlaidos gali būti neleidžiami atskaitymai. Leidžiamų atskaitymų tvarką reglamentuoja LR gyventojų pajamų įstatymas.