Sąskaita Faktūra Individualioje Veikloje

Sąskaita faktūra yra buhalterinės apskaitos dokumentas, dokumentuojantis prekės arba paslaugos pardavimo įvykį. Sąskaitą faktūrą, individualios veiklos vykdytoją įpareigoja naudoti Gyventojų, Besiverčiančių Individualia Veikla (iškyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), Buhalterinės Apskaitos Taisyklės

Sąskaita Faktūra Individualios Veiklos Apskaitoje

Sąskaita faktūra individualioje veikloje yra vienas iš svarbiausių buhalterinės apskaitos dokumentų. Kadangi šio dokumento pagrindu yra skaičiuojamos individualios veiklos pajamos. Sąskaitos faktūros pagrindu, pajamos įrašomos pajamų ir išlaidų žurnale. Pajamos, kiekviename versle yra vienas esminių rodiklių, todėl pajamų fiksavimas turi būti teisingai dokumentuotas.

Sąskaitos Faktūros Išrašymo Momentas

Individualią Veiklą vykdantis verslininkas, fiksuodamas pardavimus, išrašo Sąskaitą Faktūrą. Jeigu verslininkas apskaitoje taiko pinigų apskaitos principą, sąskaitą faktūrą išrašo ir įtraukia į individualios veiklos buhalterinę apskaitą gavęs apmokėjimą. Tuo tarpu, jeigu veikloje yra taikomas duomenų kaupimo principas, sąskaita faktūra išrašoma ir traukiama į apskaitą iškart suteikus paslaugą ar atlikus pardavimą, nekreipaint dėmesio ar jau apmokėjimą klientas atlikęs ar dar mokėjimas dar laukiamas.

Sąskaitos Faktūros Ypatumas Individualioje Veikloje

Pažymėtina, kad, individualioje veikloje sąskaita faktūra turi vieną ypatumą. Kadangi individualios veiklos vykdytojas yra fizinis asmuo, sąskaitoje faktūroje nurodo individualios veiklos registravimo numerį. Individualios veiklos registravimo numerį galima pasitikrinti VMI svetainės šiame polapyje.

Sąskaitos Faktūros Pavyzdys

Individualios Veiklos Sąskaitų Faktūrų pavyzdžiai atsisiuntimui, su pavyzdiniu užpildymu:

Sąskaitų Faktūrų šablonus paruoštus naudojimui, galima atsisiųsti iš šablonų polapio. Paaiškinimą kaip teisingai užpildyti sąskaitą faktūrą galima rasti video pagalbos polapyje.

Individualios Veiklos Sąskaitos Faktūros Pavyzdys Individualios Veiklos Vykdytojo Sąskaita Faktūra

Sąskaitos Faktūros Išrašymas

Sąskaita faktūra yra finansinės apskaitos dokumentas, todėl negalima sąskaitos faktūros išrašyti laisvai pasirinktu pavidalu, arba kokios nors programėlės pasiūlytu variantu. Išrašant Sąskaitą Faktūrą būtina laikytis dokumentų rengimo taisyklių nuostatų, finansinės apskaitos įstatymo, bei kitų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų.

Sąskaitoje Faktūroje Privalomai Nurodoma (Rekvizitai)

Remiantis LR Finansinės Apskaitos Įstatymu (FAĮ), bei LR Vyriausybės nutarimu patvirtintų Mokesčiams Apskaičiuoti Naudojamų Apskaitos Dokumentų Išrašymo ir Pripažinimo Taisyklėmis (MAND), Individualioje veikloje išrašant Sąskaitą Faktūrą, išrašomame dokumente privaloma nurodyti tokią informaciją:

Sąskaitų Faktūrų Naudojimas, Saugojimas, Apskaita

Vykdantis individualią veiklą asmuo yra atsakingas už sąskaitų faktūrų naudojimą, saugojimą, bei apskaitą, kaip tai nustato teisės aktai. Tačiau individualioje veikloje esant įdarbintų darbuotojų, pagal individualios veiklos vykdytojo nuostatą atsakingu asmeniu gali būti paskirtas kitas darbuotojas.

Sąskaitos faktūros, pagal teisės aktų nuostatas saugomos 10 m. (žr. Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo).