Pinigų Priėmimo Kvitas

Pinigų Priėmimo Kvitas Individualioje Veikloje

Kuomet vykdantis individualią veiklą verslininkas nenaudoja kasos aparato, priimdamas mokėjimus grynaisiais pinigais, privalo išrašyti Pinigų Priėmimo Kvitą, kuris išrašomas dviem egzemplioriais: vienas pirkėjui, o kitas kvito egzempliorius lieka pačiam kvitą išrašiusiam verslininkui. Šiuo atveju, grynųjų pinigų priėmimo kvitas individualioje veikloje tarnauja, kaip dokumentas, patvirtinantis apie įvykusį mokėjimą. Pinigų priėmimo kvitų naudojimą reglamentuoja Pinigų Priėmimo ir Pinigų Išmokėjimo Kvitų Naudojimo, Išrašymo ir Apskaitos Taisyklės

Atvejai, kuomet individualioje veikloje neprivaloma naudoti kasos aparatų, reglamentuoti šių teisės aktų: 1) Atsiskaitymų už Prekes ir Paslaugas Duomenų Fiksavimo Tvarkos Aprašas; 2) Įsakymas dėl Kasos Aparato Nenaudojimo Atvejų.... Kasos aparatų neprivaloma naudoti, kuomet:

Pinigų Priėmimo Kvito Pavyzdžiai

Kuomet parduodant prekę yra išrašoma sąskaita faktūra (arba PVM sąskaita faktūra), tuomet pinigų priėmimo kvito laukelyje „Sumokėti už“, rašoma „sumokėta“, bei nurodoma sąskaitos faktūros (arba PVM sąskaitos faktūros) serija. numeris, išrašymo data (žr. žemiau pateiktą pinigų priėmimo kvito nuotrauką).

PINGŲ PRIĖMIMO KVITAS pagal SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ Pinigų priėmimo kvitas išrašytas pagal sąskaitą faktūrą

Kuomet parduodant prekę nėra išrašoma sąskaita faktūra (arba PVM sąskaita faktūra), tuomet pinigų priėmimo kvito laukelyje „Sumokėti už“, rašoma prekės (arba paslaugos) pavadinimas, kiekis, matavimo vienetas, vieneto kaina (žr. žemiau pateiktą pinigų priėmimo kvito nuotrauką).

PINGŲ PRIĖMIMO KVITAS pagal SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ Pinigų priėmimo kvitas išrašytas nurodant parduodamą prekę

Pinigų Priėmimo Kvito Rekvizitai

Individualios veiklos vykdytojo išrašomame Pinigų Priėmimo Kvite privalo būti nurodyta:

*1 Pinigų priėmimo kvito serija ir numeris

Pinigų priėmimo kvito numeracija yra labai svarbi. Kvito numeravimas suteikia išskirtinumą. Kiekvienas pinigų priėmimo kvitas numeruojamas unikaliu serija ir numeriu, kurių sudarymo tvarka ir tokia:

Pinigų Priėmimo Kvito Pildymas

Pinigų priėmimo kvito pildymas vizualiai parodytas žemiau pateiktame video pagalbos filmuke. Detalesnė video pagalba: kaip pildyti pinigų priemimo kvitą

Pinigų Priėmimo Kvitų Naudojimas, Saugojimas, Apskaita

Individualios veiklos vykdytojas yra atsakingas už pinigų priėmimo kvitų naudojimą, saugojimą, bei apskaitą. Jeigu Individualioje veikloje yra idarbinti kiti darbuotojai, individualios veiklos vykdytojas gali paskirti kitą darbuotoją, atsakinga už pinigų priėmimo kvitų naudojimą, saugojimą, bei apskaitą.

Pinigų priėmimo kvitai saugomi 10 m., nes taip nustato teisės aktai (žr. Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo).

Sugadinti Pinigų Priėmimo Kvitai

Išrašant pinigų priėmimo kvitą ir padarius klaidą, klaidos taisyti negalima, o sugadintą kvitą privaloma saugoti kartu su kitais dokumentais. Vietoje sugadinto kvito išrašomas naujas pinigų priėmimo kvitas.