PVM Sąskaita Faktūra

PVM Sąskaita Faktūra Individualioje Veikloje

Individualią Veiklą vykdantis verslininkas tapęs Pridėtinės Vertės Mokėtoju vietoj Sąskaitos Faktūros išrašo PVM Sąskaitą Faktūrą. Taigi, PVM Sąskaita Faktūra PVM mokėtojui yra pagrindinis pajamas patvirtinantis dokumentas. Būdamas fiziniu asmenių, individualios veiklos vykdytojas nurodo individualios veiklos pažymos numerį bei PVM mokėtojo numerį.

PVM sąskaitų faktūrų išrašymą, saugojimą yra atsakingas pats individualios veiklos vykdytojas. Jeigu individualioje veikloje dirba ir kiti įdarbinti darbuotojai, tuomet individualios veiklos vykdytojo gali būti paskirtas kitas darbuotojas išrašinėti beigi saugoti PVM sąskaitas faktūras. PVM sąskaitų faktūrų saugojimo terminas yra 10 metų. Per visą PVM Sąskaitos Faktūros saugojimo laikotarpį turi būti išlaikytas PVM sąskaitų faktūrų kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas.

PVM sąskaitos faktūros dokumentas savo forma yra labai panašus į Sąskaitą Faktūrą, tačiau jis papildytas PVM mokėtojo informacija. Būtent PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodoma: sąskaitą išrašančiojo PVM mokėtojo numeris; sąskaitą gaunančiojo PVM mokėtojo numeris; kiekvienos prekės ar paslaugos PVM mokesčio procentinė tarifo reikšmė ir piniginė vertė; visos PVM sąskaitos faktūros PVM piniginės vertės suma. PVM Sąskaitos Faktūros pavyzdys (šablonas) atsisiuntimui, su pavyzdiniu sąskaitos užpildymu:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Individualios Veiklos Vykdytojo PVM Sąskaita Faktūra

PAŽYMĖTINA. PVM mokėtojui randasi papildomos dokumentacinės prievolės. Individualios veiklos vykdytojas tapęs PVM mokėtoju, veda tiek Gautų PVM Sąskaitų Registrą, tiek Išrašytų PVM Sąskaitų Registrą. Primintina, kad PVM mokėtojas, turi prievolę, teisės aktų nustatytais terminais, teikti PVM Deklaracijas, bei ISAF Deklaracijas.

PVM Sąskaitos Faktūros Pildymas

PVM Sąskaitos Faktūros Rekvizitai

Kaip ir kiekvienas dokumentas PVM sąskaita faktūra turi tam tikrus rekvizitus. Privalomi PVM Sąskaitos Faktūros rekvizitai yra nustatyti teisės aktais. Rekvizitus reglamentuojantis dokumentas yra LR Pridėtinės Vertės Įstatymas, o konkrečius rekvizitus išvardina 80 straipsnis. Privalomi rekvizitai yra šie: