Individualios Veiklos Apskaita

Buhalterine apskaita individuali veikla... kasdieninė verslininko dėlionė!

Individualios Veiklos Apskaitos Reikalingumas

Individualios veiklos verslo forma yra labai patraukli tiek veiklos galimybėmis, tiek buhalterinės apskaitos paprastumu. Buhalterinės apskaitos taisyklės yra reglamentuotos įstatymų leidėjų ir taisyklių tikslas atskleisti mokestinę verslo dalį. Tačiau nors Individualios Veiklos Buhalterinė Apskaita nėra sudėtinga, visgi, verslininkui, vykdančiam individualią veikla žinotini tam tikri apskaitos niuansai, juolab kad dažnas verslininkas buhalterinę apskaitą veda pats.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS BUHALTERIJA Individualios Veiklos Buhalteriją Dažnas Verslininkas Veda Pats

Nemažiau svarbi kita individualios veiklos buhalterinės apskaitos pusė – parodyti pačiam verslininkui veiklos pelningumą. Dažnas įsivaizdavimas, kad buhalterinė apskaita, tėra gebėjimas išrašyti sąskaitą užregistruojant išrašytą sąskaitą pajamų ir išlaidų žurnale, yra klaidingas. Juk verslo tikslas yra siekti pelno. Vadinasi, versle tiek išlaidos tiek pajamos turi būti griežtai apskaitomos, be jokių išimčių. Kitas dalykas – gebėjimas prognozuoti tiek pajamas, tiek išlaidas; o tai yra individualios veiklos buhalterijos vainikas, kuris siekte siektinas. Tik tvarkinga apskaita gali ne tik atskleisti verslo sėkmingumą, bet tuo pačiu kreipti į sėkmingą verslavimą.

Vidinis Verslo Vertinimas

Akivaizdus dalykas, kad vidinis verslo vertinimas iš buhalterinės apskaitos vertinimo taško yra kiek kitoks, nei valdžios institucijų nustatytas, kadangi verslo vertinimui, koks yra jis iš tikrųjų svarbu vertinti, ne teisės aktų nubrėžtais kriterijais, bet taip kaip yra faktiškai. Pavyzdžiui, ne visos išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, tačiau juk verslininkas vykdydamas veiklą išlaidas patiria, nežiūrint jos leidžiamos ar ne.

Štai vertinimo aspektu tikrasis verslo vertinimas skiriasi nuo institucinio. Institucinės apskaitos tikslas yra atskleisti kiek mokesčių privalo mokėti verslininkas, tuo tarpu tikrosios apskaitos tikslas realiai įvertinti verslo situaciją: galbūt verslas pelningas, o gal pats metas verslą uždaryti arba imtis rimtų pokyčių. Aišku būtų kraštutinumas vesti antrąją tikrąją verslo apskaitą. Tačiau yra sumanumo kelias, vedant apskaitą, neapkraunant apskaitos, nepadarant apskaitos sudėtingos, atskleisti tikrąją, realiąją verslo pusę.

Individualios Veiklos Buhalterija

Individualios Veiklos Apskaitos Registrai

Individuali veikla pagal pažymą, bei individuali veikla pagal verslo liudijimą veda skirtingus apskaitos registrus. Individualios veiklos vykdytojas pagal pažymą veda „Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas“. Individualios veiklos vykdytojas pagal verslo liudijimą veda „Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą“.

Pajamų Pripažinimas Individualios Veiklos Apskaitoje

Individualios veiklos buhalterinėje apskaitoje pajamos gali būti pripažįstamos kaupimo apskaitos arba pinigų apskaitos metodu (principu). Nors metodai (principai) skirtingi, tačiau skaičiuoja tas pačias individualios veiklos pajamas, bet skirtingais būdais. Yra teisės aktų nubrėžtos tam tikros sąlygos šių dviejų metodų pasirinkimui.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS VEDIMO BŪDAI Du Galimi Individualios Veiklos Buhalterinės Apskaitos Vedimo Būdai

Pajamų Kaupimo Principas

Pajamų Kaupimo principo atveju pajamos registruojamos individualios veiklos apskaitos dokumentuose neatsižvelgiant į patį pinigų gavimo momentą. Paprasčiau tariant, pajamos įskaitomos nuo sąskaitos išrašymo momento.

Pinigų Apskaitos Principas

Pinigų Apskaitos principo atveju veiklos pajamos įregistruojamos tik gavus pinigus. Kitaip tariant, pajamos įskaitomos tik esant mokėjimui.

Individuali Veikla ir PVM

Individualios veiklos vykdytojas tiek pagal pažymą, tiek pagal verslo liudijimą, atitinkantis PVM mokėtojo tapimo sąlygas, gali tapti PVM mokėtoju privaloma tvarka. Taip pat individualios veiklos vykdytojas PVM mokėtoju gali tapti savanoriškai.

Kitas atvejis gali būti, kad individualios veiklos vykdytojas, tam tikromis sąlygomis privalo susimokėti PVM, nebūdamas PVM mokėtoju. Tai tokie atvejai, kai veikloje yra naudojamos ne Lietuvoje teikiamos PVM mokėtojų paslaugos (pavyzdžiui mobiliosios programėlės, arba internetinė reklama).

Apskaitos Skirtumai Vykdant Veiklą pagal Pažymą bei pagal Verslo Liudijimą

Šiame polapyje aptarti bendri individualios veiklos tiek pagal pažymą, tiek pagal verslo liudijimą buhalterinės apskaitos klausimai. Reikia pažymėti,kad buhalterinė apskaita kiek skiriasi vykdant veiklą pagal pažymą (žr. individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita) ir vykdant veiklą pagal verslo liudijimą (žr. individualios veiklos pagal verlo liudijimą buhalterinė apskaita).