Apie IndividualiVeikla / About IndividualiVeikla

About Us in Lithuanian... About Us in English

Apie IndividualiVeikla.lt

Mūsų šūkis – Geriau žinoti... negu vargti!

IndividualiVeikla.lt yra svetainė teikianti internete išsamią informaciją apie Individualią Veiklą. Informacija yra teikiama verslo pradžios, verslo registravimo, buhalterinės apskaitos bei mokesčių klausimais. Trumpais video #shots filmukais, patalpintais Youtube kanale – @IndividualiVeiklaLT, atsakoma į dažnus klausimus, iškylančius verslininkams.

Mūsų Vertybės

IndividualiVeikla.lt vadovaujais tvirtomis vertybėmis, kurios yra sėkmingo verslo garantas. Ypatingai akcentuojame verslo skaidrumo elementą. Savo vertybinį požiūrį stengiamės perteikti tiek tekstinėje tiek vaizdinėje svetainės medžiagoje. Tikimės, kad mūsų teikiama informacija, padės verslui augti, klestėti, o svarbiausia būti pelningu.

Pagrindinės vertybinės nuostatos yra šios:

Misija ir Vizija

Dėl stambaus verslo dominavimo, smulkiam verslui sunku įeiti į rinką siūlant savo produkciją ar paslaugas. Tačiau smulkus verslas gali atrasti savo stipriąsias puses ir panaudoti jas varžantis dėl rinkos. Mūsų svetainės tiklas yra padėti smulkiesiems tiek ieškoti ir suvokti savo potencialą tiek panaudoti savo galimybes konkurencijoje užimant rinkos dalį.

Misija yra: pateikti verslo bendruomenei visavertę informaciją nuo A iki Z.

Vizija yra: Verslas eina sklandžiai, sekant IndividualiVeikla.lt polapiais.

Reklama Svetainėje

IndividualiVeikla.lt svetainė talpina banerinę arba tekstinę reklamą. Reklama turi glaudžiai sietis su verslo aplinka: idėjos, projektai, valdymas, apskaita. Informacijos apie reklamos sąlygas ir užsakymo galimybes rasite Reklamos polapyje.

About "IndividualiVeikla.lt"

Our Motto – It's better to know than to bother!

IndividualiVeikla.lt is a website that provides detailed online information on individual activity under a business certificate. Information on business establishment, registration, accounting, and tax issues is supplied. #Shorts videos posted on the YouTube channel - @IndividualiVeiklaLT answer frequently asked questions of entrepreneurs.

Our Values

IndividualiVeikla.lt is led by solid core values, which are the key to the success of a business.

These values are the most important to us:

Mission and Vision

Due to the dominance of big businesses, it is challenging for small companies to enter the market with their products or services. However, a small business can discover its strengths and use them in the competitive struggle. Our website aims to help small enterprises find and understand their potencies and use their strengths in the competition to gain market share.

The mission is to provide the business community comprehensive information from A to Z.

The vision is for the business to run smoothly, following the subpages of IndividualiVeikla.lt.

Advertising on the Website

The IndividualiVeikla.lt website accepts banner or text advertising.