Individualios veiklos teisinis reglamentavimas

Kur tie teisės aktai, kai jų staiga prireikia?.. jie – čia!

Kas yra individuali veikla

Individualios Veiklos sąvoka apibrėžiama, kaip gyventojo savarankiška veikla, kuria versdamasis siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Svarbūs Individualios Veiklos požymiai yra pajamų gavimas arba ekonominė nauda, bei veiklos tęstinumas. Be šių veiklos požymių, kad ir įvykę atsitiktiniai sandoriai, niekaip negali būti laikomi individualia veikla.

Individualios veiklos vykdytojui turėtų operatyviai būti prieinami teisės aktai nusakantys kaip vesti buhalterinę apskaitą, kaip apskaičiuojami mokesčiai, kaip išrašomi bei saugomi dokumentai ir kiti aktualūs teisiniai dokumentai. Kodėl operatviai prieinami, nes kilus bet kokiam neaiškumui, geriausias būdas išsiaiškinti – kreiptis tiesiogiai į paties teisinio dokumento tekstą. Suabejojus ar teisingas verslo žingsnis teisiniu žvilgsniu, geriausias pasitikslinimas – atitinkamo teisinio dokumento peržiūra.

Šiame polapyje žemiau pilno teisės aktų sąrašo, pateikiami sugrupuoti pagal aktualias temas teisės aktų sąrašai. Pateikiamas pilnas Teisės Aktų reglamentuojančių Individualią Veiklą sąrašas:

Aktai reglamentuojantys Buhalterinę Apskaitą

Jeigu jūsų buhalterinę apskaitą ketina tikrinti Valstybinė Mokesčių Inspekcija, turi būti užtikrintas, kad apskaitos dokumentai vedami tvarkingai. Kaip tinkamai vesti individualios veiklos buhalterinę apskaitą reglamentuoja šie teisės aktai:

Aktai reglamentuojantys Dokumentų Rengimą

Dokumentai grindžia veiklos teisėtumą. Tvarkingi dokumentai atskleidžia tvarkingą verslą. Ar tinkamai elgiamasi su dokumentais individualioje veikloje? Dokumentų rengimą, saugojimą, bei naikinimą reglamentuoja žemiau pateikti teisės aktai:

Aktai reglamentuojantys PVM Mokėtojo Statusą

Dažniausiai, nedidelės pajamų apimties individuali veikla nėra PVM mokėtojas, tačiau net nežiūrint įstatyminių prievolių, verslininkas, PVM mokėtoju gali tapti savanoriškai. Juk yra verslo aplinkos aplinkybių, kuomet buvimas PVM mokėtoju yra netgi naudingas. Privalomas tapimas PVM mokėtoju b„tinas, kuomet individualios veiklos pajamos pasiekia tam tikrus kriterijus. Štai tuomet, atitinkantis teisės aktais reguliuojamus kriterijus, individualios veiklos vykdytojas privalo tapti PVM mokėtoju būtinąja tvarka. Šiuos PVM mokėtojo statuso klausimus reglamentuoja štai šie teisės aktai:

Aktai reglamentuojantys Individualios Veiklos Mokesčius

Mokesčiai yra vienas svarbiausių individualios veiklos aspektų. Dėl mokesčių apimties atskleidimo valstybei yra privaloma vesti verslo buhalterinę apskaitą. Mokesčiai išlaiko valstybės aparatą, o pelnas verslininką. Tačiau mokesčiai gali sužlugdyti net ir nuostabiausiai sumąstytą, sklandžiausiai vykdomą verslą. Štai kodėl mokesčius individualios veiklos vykdytojas turi išmanyti puikiai, tarsi daugybos lentelę. Tad pateikiamas mokestinę sritį reguliuojančių teisės aktų sąrašas:

Aktai reglamentuojantys Kasos Aparatų Naudojimą

Atrodytu paprastas kaso aparatas, tačiau – dokumentacijos gausa. Pardavimo versle, kasos aparatas, bei jo naudojimo dokumentacija yra itin aktualis individualios veiklos aspektas. Pateikiams dokumentų nustatančių kasos aparatų naudojimą sąrašas:

Aktai reglamentuojantys Apskaitos Dokumentus

Kurie dokumentai yra svarbiausi? Individualios veiklos pagrindiniai bei dažniausiai vedami ar išrašomi dokumentai yra Pajamų ir Išlaidų Žurnalas, Sąskaita Faktūra, PVM Sąskaita Faktūra, Pinigų Priėmimo Kvitas. Patekiamas šiuos individualios veiklos apskaitos dokumentus nusakankčių teisės aktų sąrašas.: