Tapimas PVM mokėtoju vykdant Individualią Veiklą

Pajamoms išaugus, kur buvę, kur nebuvę atsiranda... mokesčiai!

Individualios veiklos verslo forma turi daug privalumų, palyginant su kitomis verslo formomis, tačiau verslininkui verta žinoti ir prievoles, kuros randasi, vykdant individualią veiklą, tam tikromis aplinkybėmis, o būtent – aplinkybes lemiančias tapimą PVM mokėtoju.

Aktualūs PVM mokėtojui klausimai

Individualią veiklą vykdantis PVM mokėtojas turėtų žinoti:

Teisės aktai reglamentuojantys tapimą PVM mokėtoju

Kuomet ir kaip Individualios Veiklos vykdytojai tampa PVM mokėtojais reglamentuoja Pridėtinės Vertės Mokesčio Įstatymas (žr. Individualios veiklos teisinis reglamentavimas).

Pridėtinės Vertės Mokesčio Įstatymas PVM mokėtoju apibrėžia asmenį, kuriam yra prievolė apskaičiuoti bei mokėti Pridėtosios Vertės Mokestį (PVM). Taip pat toks asmuo turi būti registruotas kaip Pridėtosios Vertės Mokesčio (PVM) mokėtojas,

Privalomas tapimas PVM mokėtoju

Vykdant individualią veiklą, gali atsirasti prievolė registruotis Pridėtosios Vertės Mokesčio (PVM) mokėtoju. Pagal teisės aktus, PVM mokėtoju tampama, kuomet pajamų suma, už prekes ar paslaugas Lietuvoje, viršija 45 tūkstančių eurų sumą per paskiausius 12 mėnesių.

INDIVIDUALI VEIKLA PRIVALOMAS TAPIMAS PVM MOKĖTOJU Privalomas tapimas PVM mokėtoju, pasiekus 45 000 eur pajamų, per 12 mėn.

Savanoriškas tapimas PVM mokėtoju

Individualios veiklos vykdytojas gali nuspręsti tapti PVM mokėtoju savanoriškai, tuomet jis teikia PVM mokėtojo registravimo dokumentus (FR0388) į VMI.

PVM mokėtojo registravimo tvarka

Individualios veiklos vykdytojui, registruojantis PVM mokėtoju reikia užpildyti bei pateikti Valstybinei Mokesčių Inspekcijai PVM mokėtojo registracijos formą FR0388.

PVM mokėtojo Apskaitos Pasikeitimai

Individualios veiklos vykdytojas tapęs PVM mokėtoju privalo žinoti bei taikyti tam tikrus pasikeitimus buhalterinėje apskaitoje. Pasiketimai privalomi išrašomu mokestinių dokumentų, papildomų registrų vedimo, bei pajamų apskaitos principų.

Dokumentacijos pasikeitimai tapus PVM mokėtoju

Išrašomų mokestinių dokumentų pasikeitimas tai, kad PVM mokėtojas vietoje Sąskaitos Faktūros išrašo PVM Sąskaitą Faktūrą. PVM mokėtojui randasi prievolė vesti išrašytų PVM sąskaitų registrą ir gautų PVM sąskaitų faktūrų registrą.

Pajamų apskaitos pasikeitimai tapus PVM mokėtoju

Jeigu PVM mokėtojas, iki tapimo PVM mokėtoju, apskaitoje taikė pinigų apskaitos pajamų pripažinimo metodą (principą), tuomet jau tapęs (užsiregistravęs) PVM mokėtoju privalo taikyti duomenų kaupimo apskaitos metodą (principą) individualios veiklos buhalterinėje apskaitoje.

PVM mokėtojo Mokami Mokesčiai

Individualią veiklą vykdantis PVM mokėtojas moka pridėtinės vertės mokestį (PVM). Pagrindinis PVM mokesčio tarifas yra dvidešimt vienas procentas (21 %) Mokesčio deklaravimo bei sumokėjimo terminas už einamąjį terminą iki kito mėnesio 25 d.

PVM mokėtojo privalomos teikti deklaracijos

PVM mokėtojui yra prievolė kas mėnesį, Valstybinei Mokesčių Inspekcijai, teikti ISAF bei PVM mokesčio deklaracijas. ISAF deklaracija pateiktina iki kiekvieno mėnesio 20 d. imtinai, su praėjusio mėnesio duomenimis. ISAF deklaracijoje nurodomi gauti bei išrašyti dokumentai. PVM deklaracijoje pateikiami susiję su PVM mokesčiu pateiktini duomenys. PVM deklaracija pateiktina iki kiekvieno mėnesio 25 d. imtinai.

PVM Mokėjimas Nesant PVM Mokėtoju

Jeigu individualios veiklos vykdytojas naudojasi ne Lietuvos, bet užsienio šalių PVM mokėtojų paslaugomis, jis privalo deklaruoti (pateikti apyskaitą) beigi susimokėti Lietuvoje PVM mokesčius. Užsienio šalių PVM mokėtojų paslaugos, tai dažniausiai mobiliųjų programėlių, kaip Uber, Bolt ir kt. pateikiamos užsakymų paslaugos. PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaita yra forma FR0608.