pilnas Dažnų Klausimų sąrašas

Kada Tampama PVM mokėtoju

Kada Tampama PVM mokėtoju, vykdant Individualią Veiklą

#shorts Kada Individualios Veiklos vykdytojas tampa PVM Mokėtoju? – tapsmo gvildenimas video filmuko pagalba
Individualios Veiklos vykdytojas PVM mokėtoju gali tapti savanoriškai arba privaloma tvarka.
Privaloma tvarka PVM mokėtoju Individualios Veiklos vykdytojas tampa,
kuomet pajamų suma, už prekes ar paslaugas Lietuvoje,
viršija 45 tūkstančių eurų sumą per paskiausius 12 mėnesių.

Video filmukas apie tai, kada individualios veiklos vykdytojas tampa PVM mokėtoju. Tai vienas iš trumpų #shorts video filmukų serijos: individuali veikla PVM. Paaiškinimai trumpais video filmukais lengviau suprantami dėka klausimų aptarimo vaizdais kartu sugarsu bei tekstu. Video #shorts aiškinamieji filmukai patalpinti Youtube kanale – @IndividualiVeiklaLT. Youtube kanale yra taip pat ilgesnių video filmukų, aptariančių įvairią individualios veiklos problematiką.


Dažnų Klausimų pilnutinį sąrašą, individualios veiklos vykdymo aktualiais klausimais, galima atrasti dažnų klausimų polapyje. Dažnų klausimų polapyje yra bendrų klausimų, PVM klausimų, apskaitos klausimų, ilgalaikio turto klausimų tematikos. „IndividualiVeikla.lt“ svetainė kuria ir pateikia dažniems klausimams trumpus atsakymus #shorts formatu. Geriau žinoti negu vargti!