Individualios Veiklos palyginimas

Dvi formos – kaip du keliai... o vieną turi rinktis!

Individualios Veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą palyginimas

Dažnai klausiama: individuali veikla ar verslo liudijimas? Reikia pažymėti, kad verslo liudijimas yra irgi individuali veikla, tik ji vadinasi individuali veikla pagal verslo liudijimą. Tagi individuali veikla pagal pažymą bei individuali veikla pagal verslo liudijimą yra du individualios veiklos vykdymo variantai. Tačiau štai veiklos galimybės šių abiejų individualios veiklos vykdymo variantų yra šiek tiek skirtingos. Būtent, šių indivdualios veiklos pagal pažymą bei pagal verslo liudijimą, galimybių palyginimas pateiktas šiame polapyje.

Be abejo, pirmiausia turi būti apsispręsta dėl individualios veiklos kaip tinkamos bei priimtinos verslo formos pasirinkimo. Taigi, tik apsvarsčius individualios veiklos privalumus, paskiau tikslinga lygiai taip pat palyginti pačios individualios veiklos abi (pagal pažymą bei verslo liudijimą) galimas veiklos variacijas:

Kaip jau yra paminėta, Galimi du individualios veiklos vykdymo variantai: pagal pažymą arba pagal verslo liudimą. Įsivertinant, kuris individualios veiklos vykdymo variantas labiau tenkina ketinamo vykdyti verslo poreikius, dera palyginti abu veiklos vykdymo variantus, anskčiau užsibrėžtais aspektais.

Dviejų Individualios Veiklos Vykdymo Variantų Palyginimo Lentelė

Palyginimo lentelė yra preliminari. Tiek vertinimo kriterijai, tiek vertinimo rezultatai, konkrečiam verslui gali skirtis, kadangi netgi panašūs verslai pagal teikiamas prekes ar paslaugas, gali turėti tam tikrus savitumus. Todėl prie jau pateiktų vertinimo kriterijų dera pridėti ir įsivertinti, savo vykdomo, ar ketinamo vykdyti verslo ypatybes.

Individuali veikla
turint pažymą
           Individuali veikla
turint verslo liudijimą

Kaip greitai galima pradėti verslą?

tuojau pat, nuo užpildyto bei pateikto prašymo mokesčių inspekcijai (prašymo forma: REG812)   verslo liudijimas išduodamas per keturias darbo dienas nuo prašymo išduoti verslo liudijimą pateikimo

Kokias verslo veiklas galima vykdyti?

galima vykdyti bet kokį verslą, kurio nedraudžia arba neriboja įstatymas   tik tam tikras leidžiamas veiklas

Kuriam laikotarpiui galima registruoti individualią veiklą?

neribotam   ne trumpiau nei 1 dienai ir ne ilgiau nei 1 metams

Ar individualioje veikloje gali dalyvauti kiti asmenys?

versle galima įdarbinti darbuotojus   versle gali dalyvauti: tėvas, motina, sūnus arba duktė nuo keturiolikos metų amžiaus

Kokia apskaita vedama vykdant individualią veiklą?

Individualios Veiklos pagal Pažymą Pajamų ir Išlaidų žurnalas   Individualios Veiklos pagal Verslo Liudijimą Pajamų ir Išlaidų žurnalas

PVM mokėjimas

privalomas, tik atitinkus tam tikras sąlygas   privalomas, jeigu atitinka tam tikros sąlygos

Abiejų Individualios Veiklos Vykdymo Variantų Palyginimo Išvada

Palyginimo išvados nereikėtų suabsoliutinti, o savo verslo situacijos atveju pasidaryti bei vadovautis savąja išvada. Palyginus abu Individualios veiklos variantus galima pasakyti, kad verslo steigimas, verslo rūšių pasirinkimas, verslo tęstinumas, kitų asmenų įdarbinimo galimybė – aiškiai yra individualios veiklos pagal pažymą pusėje. Tačiau buhalterinė apskaita yra vienodai paprasta, nesudėtinga abiejų individualios veiklos variantų: tiek pagal pažymą, tiek pagal verslo liudijimą. Kita vertus abu individualios veiklos vykdymo variantai yra paprastai steigiami, vykdomi, neturi ypatingų procedūrinių formalumų, trukdančių verslui, todėl abu visiškai priimtini smulkiajam verslui.