Verslo Formų Palyginimas

Geriausias surandamas... sveriant!

Skirtingų Verslo Formų Palyginimas

VERSLO FORMŲ PALYGINIMAS Verslo Formų Palyginimas

Prieš steigiant individualią veiklą yra tikslinga išsiaiškinti skirtingų verslo formų galimybes, privalumus bei trūkumus ir tik tuomet spręsti kokią verslo formą pasirinkti. Suprantama, kad detalus skirtingų verslo formų palyginimas gali atskleisti jų privalumus ir trūkumus. Bet ar detalus palyginimas geriausias, žinant, kad ir kiekvienas verslas yra savaip unikalus nepakartojamas, todėl, turbūt, vertingesnis ne detalus, bet selektyvus palyginimas, tai yra – jau išanksto turint tam tikras nuostatas.

Pagrindinė vertinimo nuostata būtų verslo formos tinkamumas smulkiam verslui. Suprantama, kad ne visas verslo formas yra tikslinga rinktis smulkiam verslui pradėti ar vykdyti. Todėl verslo formų palyginimui verta atsirinkti tam tikrus kriterijus, kurie gali labai įtakoti tiek greitą verslo įkūrimą, tiek sklandų verslo vykdymą. Dažniausi verslo kliuviniai bei žlugdytojai yra įvairūs procedūriniai formalumai.

Verslo Formų Trumpiniai

Tekstuose įvardinant verslo formas, dažnai, pasitelkiami tam tikri trumpiniai. Kai kurie trumpiniai sutinkami ir teisės aktuose. Nežinant trumpinių reikšmių, galima tam tikra painiava. Aiškumo dėliai, kiekvienas verslininkas turėtų žinoti trumpinius, idant verslo bendruomenė galėtų vienprasmiškai kalbėti apie tuos pačius dalykus. Taigi, ką kuris trumpinys reiškia, pateikiamas verslo formų trumpinių sąrašas:

VERSLO FORMŲ TRUMPINIAI Verslo Formų Trumpiniai

Verslo Formų Trumpiniai

Smulkaus Verslo Dažniausia Pasirenkamos Verslo Formos

Žinima, galima kelti klausimą, kaip atrinti verslo formas su kuriomis reiktų lyginti individualią veiklą. Tačiau, ne visos verslo formos apskritai tinka smulkiam verslui. Pavyzdžiui, Akcinė Bendrovė (AB) yra, tikrų tikriausiai, tik stambaus verslo organizavimo forma. Kitas pavyzdys būtų: Viešoji Įstaiga (VŠĮ) – išvis nėra verslui organizuoti skirta juridinė forma. Taigi, verslo formų palyginimui su individualia veikla atrinktos tik smulkiam verslui aktualios verslo organizavimo formos, tokios kaip: individuali įmonė, mažoji bendrija, uždaroji akcinė bendrovė.

Palyginimo kriterijai, aktualūs greitam smulkaus verslo įkūrimai beigi vykdymui parinkti šie: įstatinio kapitalo reikalingumas;atsakomybės klausimas; registracijos adreso privalomumas; galimybė verslą steikti vienam; buhalterinės apskaitos paprastumas; galimybė turėti samdomų darbuotojų; metinių ataskaitų nebuvimas.

Kuom skiriasi įvairios verslo organizavimo formos, smulkiajam verslui aktualiais kriterijais, labai vaizdžiai galima įsivertinti peržvelgus verslo formų palyginimo lentelę.

  Individuali Veikla Individuali Įmonė Mažoji Bendrija Uždaroji Akcinė Bendrovė
Juridinis asmuo NE TAIP TAIP TAIP
Civilinė atsakomybė NERIBOTA* NERIBOTA* RIBOTA** RIBOTA**
Minimalus Įstatinis kapitalas NĖRA NĖRA NĖRA >=1000 Eur
Registracijos adresas NE Privalomas*** Privalomas*** Privalomas***
Steigėjų skaičius 1 1 <=10 <=250
Buhalterinė apskaita paprasta sudėtinga sudėtinga sudėtinga
Galimybė įdarbinti darbuotojus TAIP (IV su pažyma)**** TAIP TAIP TAIP
Teikia metines veiklos ataskaita NE***** Jeigu numatyta IĮ įstatuose TAIP TAIP

* Ribota civilinė atsakomybė reiškia, kad verslas už prievoles atsako tik įmonės turtu.

** Neribota civilinė atsakomybė reiškia, kad verslas už prievoles atsako ne tik įmonės turtu, bet ir verslo savininko turtu.

*** Juridinio adreso registracijos klausimu, turi būti patalpų savininko ir bendraturčių rašytinis sutikimas dėl patalpų registracijos suteikimo juridinio asmens buveinei.

**** Individuali veikla pagal pažymą gali laisvai samdyti darbuotojus, tačiau individuali veikla pagal verslo liudijimą – tik šeimos narius.

***** Individuali veikla metams pasibaigus deklaruoja ir susimoka gyventojų pajamų mokestį (GPM).

Verslų Formų Palyginimo Išvada

Iš smulkių verslų organizavimo formų palyginimo lentelės matyti, kad individuali veikla yra pranašiausia verslo forma visais aspektais, išskyrus atsakomybės klausimu. Kadangi, individuali veikla nėra juridinis asmuo, taigi atsakomybė yra taikoma visam individualios veiklos vykdytojo turtui.

Taip pat iš tos pačios lentelės matyti, kad labiausiai nepalanki smulkaus verslo organizavimo forma, vertinant pagal procedūrinius formalumus, yra individuali įmonė. Lygtai keistoka, kad pats pavadinimas nurodo individuali įmonė, skirta smulkiam verslui organizuoti, tačiau yra kaip yra indivduali įmonė – netinkama smulkiam verslui.