Kas yra Individuali Veikla – Video

Pradžių pradžios klausiamasis žodelis yra... kas!

Dažni Klausimai apie Individualią Veiklą

Video pagalba – Kas yra Individuali Veikla?

Individuali Veikla yra Fizinio Asmens veikla, kurios tikslas yra:

Be šių trijų požymių, net ir įvykę atsitiktiniai sandoriai (kaip vienkartiniai pardavimai), negali būti laikomi Individualia Veikla.

Kaip Teisės Aktai apibrėžia individualią veiklą

Individualios veiklos apibrėžimas sutinkamas LR Gyventojų Pajamų Mokesčio Įstatyme ir LR Užimtumo Įstatymas. Šie du paminėti įstatymai individualią veiklą apibrežia išsamiai. Gyventojų Pajamų Mokesčio Įstatymas indivdualią veikla apibrėžia, kaip savarankišką veiklą, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. LR Užimtumo Įstatymas individualią veiklą apibrėžia, kad Individuali veikla yra ši savarankiška fizinio asmens veikla: savarankiška kūryba <...>, veikla pagal laisvąją profesiją <...>, savarankiška sporto veikla <...>, savarankiška atlikėjo veikla <...>, savarankiška trenerio veikla <...>, mokslinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla<...>, kita savarankiška komercinė arba gamybinė veikla <...>, žemės ūkio veikla. Taigi teisės aktai individualiai veiklai priskiria labai platų spektrą veiklos.

Šis „Kas yra Individuali Veikla“ video filmukas yra iš dažnų klausimų serijos – bendrųjų klausimų pogrupyje.


Gan išsamus Dažnų Klausimų individualios veiklos vykdymo klausimais sarašas patalpintas šiame dažnų klausimų polapyje. Polapyje Dažni klausimai pateikiami vaizdingi trumpučiai atsakymai įvairioms iškylančioms problemoms aptarti. Dažni klausimai apima ir bendrus verslo klausimus, ir konkrečiai susijusius su individualios veiklos vykdymu. Žinoma yra sunkių klausimų. Svetainės „IndividualiVeikla.lt“ tikslas vaizdžiai bet paprastai aiškinti neaiškius klausimus video #shorts formatais. Geriau žinoti negu vargti!