pilnas Dažnų Klausimų sąrašas

Kas yra Individualios Veiklos Pajamos – Video #shorts

Tai nutinka, kad gali turėti... neturėdamas!

Aiškinamasis video filmukas – Kas yra Individualios Veiklos Pajamos

#shorts Kas yra Individualios Veiklos Pajamos? – pajamų problema gvildenama video filmuko pagalba<

Individualios Veiklos Pajamos yra:

arba gauti pinigai
arba išrašytas dokumentas, patvirtinantis suteiktą paslaugą ar parduotą prekę.

Apskaitoje taikant Pinigų Apskaitos metodą,
pajamos yra Gauti Pinigai

Apskaitoje taikant Duomenų Kaupimo Apskaitos metodą,
pajamos yra Išrašytas Dokumentas – sąskaita arba kvitas, patvirtinantis įvykusią veiklos operaciją.

Aiškinamąjame Video Filmuke Panaudotos Skaidrės

Aiškinamojo filmuko – Kas yra Indivicualios Veiklos Pajamos – skaidrės Aiškinamojo filmuko – Kas yra Individualios Veiklos Pajamos – skaidrės

Pateiktas trumpas video filmukas, gvildenantis kas pagal teisės aktus individualioje veikloje yra laikoma pajamomis, yra iš apskaitos klausimų video aiškinamosios serijos, čia nagrinėjami du pajamų pripažinimo metodai, abu pajamų pripažinimo principailabai skirtingi, tačiau vieną iš jų būtina pasirinkti bei taikyti buhalterinėje Individualios Veiklos apskaitoje. Tokie aiškinamieji video filmukai #shorts formatuose, išties, gera pagalba visiems neaiškumams apskaitos klausimais.

Kaip Pajamų Pripažinimą Individualioje Veikloje Traktuoja Teisės Aktai

Įstatymiškai Pajamos individualioje veikloje pripažįstamos, taip kaip nusatyta individualios veiklos buhalterinės apskaitos taisyklėse. O tai reiškia pasirinktinai pagal kitas individualios veiklos vykdytojo mokestinio statuso sąlygas: arba „faktišku jų gavimo momentu“ arba „arba tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą“. Pajamų pripažinimas faktišku jų gavimo metu – vadinamas: Pinigų Apskaitos metodu (principu). Tuo tarpu, pajamų pripažinimas jų uždirbimo metu – vadinamas: Duomenų Kaupimo Apskaitos metodu (principu).

Kitos individualios veiklos vykdytojo mokestinio statuso sąlygos yra: buvimas pvm mokėtoju, ilgalaikio turto individualioje veikloje naudojimas. Būtent, ne pvm mokėtojas, bei nenaudojantis ilgalaikio turto renkasi laisvai vieną iš dviejų: arba pingų apskaitos arba duomenų kaupimo apskaitos metodus (principus). Priešingu atveju, pvm mokėtojas arba naudojantis ilgalaikį turtą: tik duomenų kaupimo apskaitos metodą (principą)

Galbūt Duomenų Kaupimo Apskaitos metodas (principas) kiek keblokai suvokiamas, tačiau toks pajamų pripažinimas apibrėžtas teisės aktais.

Praktika – kurį Pajamų Apskaitos Metodą Vertingiau Rinktis

Vertingumas nėra absoliutus dalykas. Pajamų apskaitos metodo (principo) pasirinkimo vertingumas labai priklauso nuo verslo užmojų.

PINIGŲ APSKAITOS metodas. Jeigu verslas yra nedidelės apimties, prekiaujama, ar teikiamos paslaugos tik Lietuvoje ir Pajamos per metus neviršija, taip pat neplanuojama, kad viršys 45 tūkstančių eurų, rinktis Pinigų Apskaitos metodą – visai pagrįstą, nes jis tikrai buitiškai suvokiams: sumokėjo – turiu pajamas (tai ką jau turiu – pajamos).

DUOMENŲ KAUPIMO APSKAITOS metodas.Kitas atvejis, kuomet verslas šiuo metu nedidelis, bet verslininkas planuoja verslo plėtrą, vadinasi ir tiek tapimą PVM mokėtoju, ir tiek ilgalaikio turto veikloje naudojimą, štai tokiu atveju, išties, vertingiau rinktis iškart (pradėjus verslą) Duomenų Kaupimo Apskaitos metodą. Nesvarbu, kad Duomenų Kaupimo Apskaitos metodas painesnis buitiniu suvokimo žvilgsniu (pinigų nėra, o pajamos yra, nes kažkokią paslaugą suteikiau, nes įdaviau klientui prekę; o štai dabar laukiu kol klientas sumokės). Tačiau, vertės aspektas pasireiškia apskaitos stabilume: kaip apskaitą vedžiau pradėdamas verslą, taip vedu ir verslui pasiekus dideles pardavimų apimtis, įdarbinat darbuotojus į verslą.


Išsamų ir pilną Dažnų Klausimų, apimančių individualios veiklos vykdymą, sąrašą, galima surasti šiame dažnų klausimų polapyje. Dažnų klausimų polapyje pateikiami trumpi bet vaizdingi atsakymai į įvairius iškylančius neaiškumus, tiek bendrais verslo klausimais, tiek konkrečiais PVM klausimais, tiek apskaitos problemomis, tai pat ilgalaikio turto įvairiais neaiškumais, taipogi kitais sunkiais klausimais. Svetainė „IndividualiVeikla.lt“ pristato vaizdžiai parengtus atsakymus į neaiškius klausimus video #shorts formatais. Geriau žinoti negu vargti!