Individualios Veiklos pagal Pažymą Buhalterinė Apskaita

Pinigai mėgsta būti... skaičiuojami!

Kaip kiekvienoje verslo formoje, taip ir individualioje veikloje, buhalterinė apskaita yra vienas iš esminių verslo įvertinimo elementų. Vien pasakymas, kad „turiu verslą“ – nepasako veiklos sėkmingumo. Sėkmingumas grindžiamas skaičiais.

Buhalterinės Apskaitos Ypatumai

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, buhalterinės apskaitos ypatumai priklauso nuo šių esminių kriterijų:

Tikslinga aptarti detaliau kiekvieną iš buhalterinės apskaitos aspektų: pajamas, sąnaudas, PVM mokėtojo statusą, Ilgalaikį turtą ir samdomų darbuotojų įdarbinimą.

Pajamų Pripažinimas Individualioje Veikloje

Pajamų pripažinimą individualioje veikloje pagal pažymą reglamentuoja Apskaitos Taisyklių, bendrųjų nuostatų 4 punktas (žr. Apskaitos Taisyklės). Vedant buhalterinę apskaitą, pačiam individualios veiklos vykdytojui (jeigu jis nėra PVM mokėtojas ir veikloje nenaudoja ilgalaikio turto), yra galimybė pasirinkti vieną iš dviejų pajamų pripažinimo metodų (principų):

Pasirinkus Pinigų Apskaitos pajamų pripažinimo metodą, pajamos į apskaitą traukiamos tik gavus pinigus (gavus pavedimą banko sąskaitoje, arba gavus pinigus grynais).

Pasirinkus Duomenų Kaupimo Apskaitos pajamų pripažinimo metodą, pajamos į apskaitą traukiamos išrašius apskaitos dokumentą (sąskaitą fakūrą arba PVM sąskaitą faktūrą) už atliktą paslaugą arba parduotą prekę, visiškai neatsižvelgiant ar gauti pinigai, ar – ne. (neatsižvelgiama ar yra gautas pavedimas banko sąskaitoje, arba ar yra gati pinigai grynais).

Individualios veiklos vykdytojas – PVM mokėtojas, taip pat individualios veiklos vykdytojas, naudojantis versle ilgalaikį turta, buhalterinę apskaitą veda Duomenų Kaupimo metodu privalomai.

Sąnaudų Pripažinimas Individualioje Veikloje

Sąnaudos individualioje veikloje gali būti pripažįstamos vienu iš pasirinktų būdų:

Pasirinkus sąnaudas pripažinti trisdešimt procentų nuo gautų pajamų, neprivaloma rinkti sąnaudas patvirtinančių dokumentų, taip pat pildant apskaitos žurnalą, neprivaloma pildyti sąnaudų skilčių (6, 7, 8 – sąnaudų skiltys).

Pasirinkus sąnaudas pripažinti pagrindžiant dokumentais, reikia atsižvelgti kurios išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis, kurios išlaidos – negali. Leidžiami atskaitymai sąnaudų pripažinimui reglamentuoti LR Finansų ministrų įsakymu (žr. Leidžiamų Atskaitymų Tvarka). Leidžiamus atskaitymus individualios veiklos vykdytojas turi žinoti gerai.

Ilgalaikis turtas Individualioje Veikloje

Ilgalaikis turtas individualioje veikloje yra laikomas toks, kuris: 1) bus naudojamas individualioje veikloje ilgiau nei metus, 2) įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei paties veiklos vykdytojo nusistatyta vertė konkrečiai ilgalaikio turto rūšiai. Ilgalaikis turtas deklaruojamas pateikiant VMI formą – FR0457. Formos FR0457 deklaravimo taisyklės patvirtintos VMI viršininko įsakymu (žr. ...Apie Ilgalaikio Turto Priskyrimą Individualiai Veiklai...)

Pridėtinės Vertės Mokestis (PVM) Individualioje Veikloje

Individualios veiklos pagal pažymą vykdytojui, esant tam tikroms sąlygoms, gali rastis prievolė mokėti PVM, nebūnant PVM mokėtoju. Tai tokios sąlygos, kai versle naudojamasi užsienio šalių PVM mokėtoju teikiamomis paslaugomis. Užsienio šalių PVM mokėtojų paslaugos gali būti: naudojimosi programų paslaugomis (pavyzdžiui Uber, Bolt, Bolt Food), internetinės reklamos paslaugos.

Individualios veiklos pagal pažymą vykdytojui, pasiekus atitinkamą pajamų lygį atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju privaloma tvarka.

Individualios Veiklos pagal Pažymą Apskaitos Dokumentai

Verslininkas vykdantis individualią veiklą turint pažymą pildo Individualios Veiklos Pajamų – išlaidų žurnalą. O jeigu versle yra naudojamas ir kasos aparatas, tuomet pildomas Kasos Aparato Operacijų Žurnalas. Individualios veiklos vykdytojui tapus PVM mokėtoju, randasi tam tikri pasikeitimai apskaitoje (žr. tapimas PVM mokėtoju).Išsamų Teisės Aktų sarašą, reglamentuojantį Individualią Veiklą galima rasti teisės aktų polapyje.

Individualioje veikloje tiek gaunami, tiek išrašomi dokumentai turi būti saugojami teisės aktuose nustatytą terminą. Už dokumentų saugojimą, kaip ir už buhalterinės apskaitos vedimą atsako individualios veiklos vykdytojas.

Apskaitoje dirbant pagal individualios veiklos pažymą dažniausiai vartojami šie dokumentai:

1) Gyventojo Individualios Veiklos Pajamų ir Išlaidų Žurnalas, 2) Sąskaita Faktūra, kuomet individualios veiklos vykdytojas nėra PVM mokėtojas, 3) PVM Sąskaita Faktūra, kuomet individualios veiklos vykdytojas yra PVM mokėtojas, 4) Pinigų Priėmimo Kvitas,