Išrašomų PVM Sąskaitų Faktūrų Registras

Taipai PVM mokėtoju, pildyk dar vieną... registrą!

Kam Privalu Pildyti Išrašomų PVM Sąskaitų Faktūrų Registrą

Individualios veiklos vykdytojui, tapus PVM mokėtoju, yra tam tikros prievolės papildomai dokumentuoti apskaitą. PVM mokėtojas, vykdantis individualią veiklą, privalo registruoti išrašomas PVM sąskaitas faktūras specialiame registre: Išrašomų PVM Sąskaitų Faktūrų Registre.

Iįrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras deklaruojamas per ISAF sistemą. Deklaravimo laikotarpis, po pasibaigusio laikotarpio pirmo mėnesio 20 dienos imtinai. Deklaravimo precedūra nėra sudėtinga. Įmanomas deklaravimas, pildant elektroninė formą internetu, arba įkeliant .xml rinkmeną arba suteiktais VMI.lt protokolais.

Išrašomų PVM Sąskaitų Faktūrų Registro Vedimas

Vykdantis individualią veiklą PVM mokėtojas privalo vesti Išrašomų PVM Sąskaitų Faktūrų Registrą, pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus (žr. Individualios veiklos teisinis reglamentavimas). Registro vedimas yra paprastas, tiesiog surašant išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis į atitinkamus registrų laukus.