Pinigų Išmokėjimo Kvitas Individualioje Veikloje

Pinigų per daug nebūna, nes... juos kažkam išmoki!

Kada Išrašomas Pinigų Išmokėjimo Kvitas

Individualios veiklos vykdytojas, atlikdamas mokėjimus grynaisiais pinigais, privalo išrašyti Pinigų Išmokėjimo Kvitą.

Pinigų Išmokėjimo Kvito Rekvizitai

Verslininko vykdančio individualią veiklą Pinigų Išmokėjimo Kvite turi nurodoma:

Pinigų Išmolkėjimo Kvitų Naudojimas, Saugojimas, Apskaita

Už pinigų išmokėjimo kvitų naudojimą, saugojimą, tai pat apskaitą yra atsakingas pats individualios veiklos vykdytojas, nebent individualioje veikloje yra idarbinti kiti darbuotojai, tuomet kitas darbuotojas gali būti paskirtas atsakingu.

Pinigų išmokėjimo kvitai saugomi 10 m., kaip tai nustato atatinkami teisės aktai (žr. Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo).