Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registras

Taipai PVM mokėtoju, įgijai dar vieną... prievolę!

Kam Privalu Vesti Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registrą

Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registre turi būti registruojamos tik PVM Sąskaitos Faktūros. Ne PVM mokėtojo išrašytos Sąskaitos Faktūros į šį registrą nėra traukiamos.

Reikia iš kart pažymėti, kad individualios veiklos vykdytojas – ne PVM mokėtojas vesti Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registro vesti neprivalo. Gali vesti, tačiau neprivalo! Tad, jeigu verslininkas ne PVM mokėtojas, mato aptariamo registro vedimą savo verslui vertingu, tokiu atveju jis gali nuspręsti, kaip naudingiau.

Individualios veiklos vykdytojas tapęs PVM mokėtoju, gaunamas PVM sąskaitas faktūras privalo registruoti Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registre. Taigi šio registro vedimas yra PVM Mokėtojo prievolė, o gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų registravimo tvarką nustato Pridėtinės Vertės Mokesčio Sąskaitų Faktūrų Registrų Duomenų Tvarkymo ir Pateikimo Taisyklės (žr. Individualios veiklos teisinis reglamentavimas).

Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registro Deklaravimas

Individualios veiklos vykdytojas – PVM mokėtojas, Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą privalo deklaruoti Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje (VMI). Deklaruojama elektroniniu būdu – internetu prisijungus prie VMI svetainės ir pasirinkus I.SAF deklaravimų skyriuje. Deklaruoti galima, rankiniu būdu suvedant laikotarpio duomenis, arba įkeliant .xml formate suformuotą deklaruojamo registro rinkmeną.

Deklaravimo laikotarpis priklauso nuo individualios veiklos PVM deklaracijų teikimo laikotarpio: 1) Jeigu PVM deklaravimų laikotarpis yra pusmetis, tai Registras deklaruojamas iki kito laikotarpio pirmojo mėnesio 20 d. imtinai; 2) Tuo tarpu, jeigu PVM deklaravimo laikotarpis yra mėnuo, tuomet Registras deklaruojamas iki kito mėnesio 20 d. imtinai.

Atsakomybė už Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registro Vedimą ir Saugojimą

Už gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro, laikantis taisyklių, teisingą vedimą yra atsakingas individualios veiklos vykdytojas. Tačiau jeigu individualioje veikloje yra įdarbinti kiti asmenys, individualios veiklos vykdytojas gali paskirti registro pildymui kitą darbutoją. Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registras saugomas 10 metų, kaip kad tokia tvarka yra nustatyta privalomais teisiniais reglamentais (žr. Bendrųjų Dokumentų Saugojimo Terminų Rodyklė).

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre kaupiami duomenys

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro pildymas, išties, nėra sudėtingas. Pildomo registro skiltyse tiesiog perrašomi registruojamų PVM sąskaitų faktūrų duomenys. Registre nurodomi šie nustatyti teisės aktais duomenys:

Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registro Pavyzdys

Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registras Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registras

Praktinis Patarimas: patogiausia buhalterinėje apskaitoje naudoti registrą skaičiuoklės formatuose (.xlsx; atviro kodo – ods)

Gaunamų PVM Sąskaitų Faktūrų Registro Šablonai

Registro šablonus paruošrus pildymui galima atsisiųsti iš Dokumentų Šablonų polapio, kuriame yra pildymo instrukcijos.